Về việc điều chỉnh bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tại ô quy hoạch ký hiệu C4 thuộc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C4, C6, CT7, tỷ lệ 1/500 (ký hiệu 11-3 thuộc phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000)...